İDARİ YARGI YERLERİNDE DURUŞMA

İdari Yargı  Yerlerinde Duruşma  Yapılıyor mu ?

Genel olarak İdari yargı yerlerinde yazılı yargılama usulü geçerli olmakla birlikte,2577 sayılı İYUK’ un 17.maddesinde yapılan düzenlemeye  göre,

a) Taraflar istemese dahi yerelde hakim  ya da  mahkeme, Danıştay’da ise ilgili daire istediği takdirde  hiçbir gerekçe göstermeksizin duruşma yapabilir.

b) Bunun dışında iptal davalarında ve de 17.madde de miktarı belirlenen tam yargı ve vergi  davalarında  dava dilekçesiyle ya da savunmalarda istenilmiş olması koşuluyla  mahkeme (vergi ve idare mahkemeleri)duruşma yapmak zorundadır.

c) 2012 Yılında İYUK’ un 17.maddesinde yapılan düzenlemeye göre  duruşma eşiği ; 25.000...

Son Güncelleme: Salı, 03 Haziran 2014 07:40

Devamını oku...

 

4077 SAYILI KANUN UYGULAMASI

BANKA KREDİSİ NEDENİYLE  ÖDENMİŞ OLAN DOSYA MASRAFININ GERİ ALINMA YÖNTEMİ

Bilindiği üzere bankalar ,kredi kullanan müşterilerinden alınan borç paranın faizinin dışında dosya masrafı,erken ödeme cezası gibi adlarla müşterilerinden fazladan para tahsil etmektedirler.  Hatta aldıkları bu paraya  yasal statü sağlayabilmek amacıyla da tek taraflı olarak hazırladıkları, sözleşmeleri  zor durumda olan müşterine imzalatmaktadırlar da..

Bu şekilde kredi...

Devamını oku...

 

İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ NEDİR ? NASIL OLUŞUR ?

 

İdari süreç tamamlanmadan idarenin herhangi bir işlemine karşı işlemin muhatabı olan kişi tarafından idari yargıda dava açılırsa,mahkeme  dava dilekçesini “ İdari süreç tamamlanmadığı “ gerekçesiyle, 2577 sayılı İYUK’un “Dilekçeler üzerine ilk inceleme “ başlıklı  14.maddesinin  3.fıkrasının  (b) bendi “İdari merci tecavüzü.” hükmüne  aykırılığı sebebiyle aynı  yasanın “ilk incelme üzerine verilecek karar” kenar...

Son Güncelleme: Salı, 15 Nisan 2014 16:20

Devamını oku...

 

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU !

Gerçek usulde vergilendirilen vergi yükümlülerinden olup da, vermeleri gereken vergi beyannamelerini "zamanında vermeyen ya da geç veren " vergi yükümlüleri adına, 213 sayılı VUK' un  Mükerrer  355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi ya da kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuken geçerli olabilmesi için : Vergi yükümlüsüne tebligat yapılıp süre verilmesi zorunludur.Nitekim bir örneğine aşağıda yer verilen Danıştay Vergi Dava Daireleri...

Devamını oku...

 

BANKA SİGORTA MUAMELEFELRİ VERGİSİ NEDİR ? KİMLER ÖDER ?

 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi;  “ 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu’nun “aşağıda metnine yer verilen “28- 31.”maddelerinde düzenlenmiştir.

 

Banka Sigorta Vergisinin mükellefi kim ya da kimlerdir ?

6802 sayılı yasanın yukarıda işaret edilen maddelerde yer alan kurallara göre, BSMV  nin mükellefi, bankalar,bankerler ve sigorta şirketleridir.

90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen...

Son Güncelleme: Pazartesi, 16 Aralık 2013 14:28

Devamını oku...

 

DANIŞTAY'DA SAVCI GÖRÜŞÜ VE DURUŞMALAR

 

 

2577 Sayılı Yasanın “Tebligat ve cevap verme “ kenar başlıklı  16.maddesinin 6.fıkrasında 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı yasanın 54.maddesiyle yapılan değişiklik uyarınca, bundan böyle Danıştay savcıları sadece Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak baktıkları davalarda görüş bildirebileceklerdir.

Savcıların bildireceği görüşleri üç ana başlıkta toplamak gerekir.

a) Usule ilişkin olarak bildirilecekleri görüşler .

b)...

Devamını oku...

 

DANIŞTAY'DA SAVCI GÖRÜŞÜNÜN CEVAPLANDIRMA SÜRESİ

 

“DANIŞTAY SAVCISININ DÜŞÜNCESİ”NİN TARAFLARA BİLDİRİLMEMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLÂL EDER Mİ?

Gürsel Kaplan[1]

 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) yakın tarihlerde verdiği iki kararla[2] bu soruya, ne yazık ki, olumlu yönde bir yanıt vermiş bulunmaktadır.

Mahkemeye göre, temyiz isteminde bulunan tarafa yanıt ve savunma hakkını kullanabilmesi için Danıştay savcısının yazılı düşüncesi tebliğ edilmeksizin temyiz incelemesinin...

Devamını oku...

 

Sayfa 1 / 55

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at mixmedya.com