İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ NEDİR ? NASIL OLUŞUR ?

 

İdari süreç tamamlanmadan idarenin herhangi bir işlemine karşı işlemin muhatabı olan kişi tarafından idari yargıda dava açılırsa,mahkeme  dava dilekçesini “ İdari süreç tamamlanmadığı “ gerekçesiyle, 2577 sayılı İYUK’un “Dilekçeler üzerine ilk inceleme “ başlıklı  14.maddesinin  3.fıkrasının  (b) bendi “İdari merci tecavüzü.” hükmüne  aykırılığı sebebiyle aynı  yasanın “ilk incelme üzerine verilecek karar” kenar başlıklı  15.maddesinin 1.fıkrasının  (e) bendinde yer alan “ 3/b  Görevli idare merciine tevdiine .” hükmü uyarınca  dava dilekçesi  İYUK’un 3.maddesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle "merciine tevdiine kararı"...

Son Güncelleme: Salı, 15 Nisan 2014 16:20

Devamını oku...

 

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU !

Gerçek usulde vergilendirilen vergi yükümlülerinden olup da, vermeleri gereken vergi beyannamelerini "zamanında vermeyen ya da geç veren " vergi yükümlüleri adına, 213 sayılı VUK' un  Mükerrer  355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi ya da kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuken geçerli olabilmesi için : Vergi yükümlüsüne tebligat yapılıp süre verilmesi zorunludur.Nitekim bir örneğine aşağıda yer verilen Danıştay Vergi Dava Daireleri...

Devamını oku...

 

BANKA SİGORTA MUAMELEFELRİ VERGİSİ NEDİR ? KİMLER ÖDER ?

 Banka Sigorta ve Muamele Vergisi;  “ 6802 Sayılı Gider Vergisi Kanunu’nun “aşağıda metnine yer verilen “28- 31.”maddelerinde düzenlenmiştir.

 

Banka Sigorta Vergisinin mükellefi kim ya da kimlerdir ?

6802 sayılı yasanın yukarıda işaret edilen maddelerde yer alan kurallara göre, BSMV  nin mükellefi, bankalar,bankerler ve sigorta şirketleridir.

90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen...

Son Güncelleme: Pazartesi, 16 Aralık 2013 14:28

Devamını oku...

 

DANIŞTAY'DA SAVCI GÖRÜŞÜ VE DURUŞMALAR

 

 

2577 Sayılı Yasanın “Tebligat ve cevap verme “ kenar başlıklı  16.maddesinin 6.fıkrasında 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı yasanın 54.maddesiyle yapılan değişiklik uyarınca, bundan böyle Danıştay savcıları sadece Danıştay dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak baktıkları davalarda görüş bildirebileceklerdir.

Savcıların bildireceği görüşleri üç ana başlıkta toplamak gerekir.

a) Usule ilişkin olarak bildirilecekleri görüşler .

b)...

Devamını oku...

 

DANIŞTAY'DA SAVCI GÖRÜŞÜNÜN CEVAPLANDIRMA SÜRESİ

 

“DANIŞTAY SAVCISININ DÜŞÜNCESİ”NİN TARAFLARA BİLDİRİLMEMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLÂL EDER Mİ?

Gürsel Kaplan[1]

 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) yakın tarihlerde verdiği iki kararla[2] bu soruya, ne yazık ki, olumlu yönde bir yanıt vermiş bulunmaktadır.

Mahkemeye göre, temyiz isteminde bulunan tarafa yanıt ve savunma hakkını kullanabilmesi için Danıştay savcısının yazılı düşüncesi tebliğ edilmeksizin temyiz incelemesinin...

Devamını oku...

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanının ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır.

Tüm vatandaşlarımızın eşit ve özgür olması temeline dayanan Cumhuriyetimizin dili, bayrağı, marşı ve başkenti ile temel nitelikleri hiçbir zaman tartışmaya açılamayacağı gibi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ilelebet korumak hepimizin asli görevidir

.Büyük Önderimiz...

Devamını oku...

 

SEVGİSİZ BAYRAM KUTLANMAZ/İrfan AYDIN

Değerli dostlarım,sitemizin sevgili takipçileri ;

Sevgisiz hiç,hemde hiç bir şeyin mana ve önemi yoktur. Sevginin olmadığı yerde bayramlardan da söz edilemez.Olsa da o bayramlar sözde bayramlardır. Sevgi ise lafla olmaz.Sevgi yürek ister,sevgi emek ister,sevgi hoşgörü ister,en önemlisi de sevgi karşılıklı özveri,saygı ve güven ister. Sevenlerin,içinde Allah,insan ve yurt  sevgisi bulunanların kısaca bayram kutlamayı hak edenlerin,"KURBAN BAYRAMLARINI "canı...

Son Güncelleme: Salı, 15 Ekim 2013 12:52

Devamını oku...

 

Sayfa 1 / 55