İHTİRAZİ KAYITLA YAPILAN BEYAN VE DAVA AÇMA SÜRESİ

Hazırlayan  ; İrfan AYDIN

Bölge İdare Mahkemesi Emekli Hakimi.

İHTİRAZİ  KAYITLA  YAPILAN BEYAN ÜZERİNE TAHAKKUK  ETTİRİLEN VE İDARECE TAHSİL EDİLEN  VERGİ VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERE KARŞI DAVA AÇILABİLMESİ İÇİN KESİN VE YÜRÜLMESİ ZORUNLU İŞLEMİN OLUŞMUŞ OLMASI  ŞARTTIR.Beyan ya da ödeme sırasında “İHTİRAZİ KAYIT DERMEYANINDA”  bulunulan hallerde

başvuru sahibinin “İHTİRAZİ  KAYIT DERMEYANINI “ dikkate  alınmaksızın  yapılan  beyan esas alınarak  idarece vergi tahakkuk ettirildiği   ya da tahakkukla birlikte  tahsilat  yapıldığında  kesin  ve yürütülmesi zorunlu  idari işlem oluşmuş sayılır.

Kesin ve yürütülmesi...

Son Güncelleme: Perşembe, 02 Ekim 2014 15:54

Devamını oku...

 

UYGARLIĞIN SESİ ÖZGÜR HABERCİLİKDürüst, Tarafsız, Onurlu Habercilik

 

TEVDİ KARARLARININ UYGULANMASI

İrfan AYDIN –Bölge İdare Mahkemesi Emekli Hakimi

İdari yargı yerlerinde açılan davalar üzerine mahkemelerce dilekçeler üzerinde yapılan inceleme sonunda 2577 sayılı Yasanın 14.maddesindeki kurallara aykırılık bulunduğu gerekçesiyle yine aynı yasanın 15.maddesi uyarınca ve merci tecavüzü bulunduğu gerekçesiyle “TEVDİİ KARARI “ verilen hallerde:

1- Öncelikle karar taraflara tebliğ edilir. Bu aşamada karar ve dava dilekçesi tevdi makamına tebliğ...

Devamını oku...

 

İDARİ YARGI YERLERİNDE DURUŞMA

İdari Yargı  Yerlerinde Duruşma  Yapılıyor mu ?

Genel olarak İdari yargı yerlerinde yazılı yargılama usulü geçerli olmakla birlikte,2577 sayılı İYUK’ un 17.maddesinde yapılan düzenlemeye  göre,

a) Taraflar istemese dahi yerelde hakim  ya da  mahkeme, Danıştay’da ise ilgili daire istediği takdirde  hiçbir gerekçe göstermeksizin duruşma yapabilir.

b) Bunun dışında iptal davalarında ve de 17.madde de miktarı belirlenen tam yargı ve vergi ...

Son Güncelleme: Salı, 02 Eylül 2014 15:46

Devamını oku...

 

4077 SAYILI KANUN UYGULAMASI

BANKA KREDİSİ NEDENİYLE  ÖDENMİŞ OLAN DOSYA MASRAFININ GERİ ALINMA YÖNTEMİ

Bilindiği üzere bankalar ,kredi kullanan müşterilerinden alınan borç paranın faizinin dışında dosya masrafı,erken ödeme cezası gibi adlarla müşterilerinden fazladan para tahsil etmektedirler.  Hatta aldıkları bu paraya  yasal statü sağlayabilmek amacıyla da tek taraflı olarak hazırladıkları, sözleşmeleri  zor durumda olan müşterine imzalatmaktadırlar da..

Bu şekilde kredi...

Devamını oku...

 

İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ NEDİR ? NASIL OLUŞUR ?

 

İdari süreç tamamlanmadan idarenin herhangi bir işlemine karşı işlemin muhatabı olan kişi tarafından idari yargıda dava açılırsa,mahkeme  dava dilekçesini “ İdari süreç tamamlanmadığı “ gerekçesiyle, 2577 sayılı İYUK’un “Dilekçeler üzerine ilk inceleme “ başlıklı  14.maddesinin  3.fıkrasının  (b) bendi “İdari merci tecavüzü.” hükmüne  aykırılığı sebebiyle aynı  yasanın “ilk incelme üzerine verilecek karar” kenar...

Son Güncelleme: Salı, 15 Nisan 2014 16:20

Devamını oku...

 

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU !

Gerçek usulde vergilendirilen vergi yükümlülerinden olup da, vermeleri gereken vergi beyannamelerini "zamanında vermeyen ya da geç veren " vergi yükümlüleri adına, 213 sayılı VUK' un  Mükerrer  355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi ya da kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuken geçerli olabilmesi için : Vergi yükümlüsüne tebligat yapılıp süre verilmesi zorunludur.Nitekim bir örneğine aşağıda yer verilen Danıştay Vergi Dava Daireleri...

Devamını oku...

 

Sayfa 1 / 56

404 Not Found

Not Found

The requested document was not found on this server.


Web Server at mixmedya.com